Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61060
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Thái Nguyên
Authors: Trần, Thị Hồng
Keywords: Chất lượng
Khoa học
Công nghệ
Khoa học và công nghệ
Đại học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.3-13
Abstract: Bài báo đã đi tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và Việt Nam, tập trung làm rõ một số khái niệm cơ bản liên quan đến chủ đề của bài báo. Đồng thời, phân tích chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Thái Nguyên qua những tiêu chí đánh giá được đề xuất. Từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61060
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.