Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61064
Title: Thực trạng khả năng giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Khả năng giao tiếp
Sinh viên
Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.20-25
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng khả năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng trên những phương diện về kỹ năng và nội dung giao tiếp, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp tác động ngày càng hoàn thiện khả năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược với tư cách là phương tiện cơ bản trong hoạt động của thầy thuốc tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61064
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.