Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61067
Title: Dùng máy tính cầm tay Casio FX-580VN X hỗ trợ giải một số dạng toán giải thích lớp 12
Authors: Lê, Ngô Nhật Huy
Lê, Trung Hiếu
Keywords: Casio fx-580VN X
Giải thuật máy tính
Toán sơ cấp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.26-33
Abstract: Casio fx-580VN X là dòng máy tính được Công ty BITEX cung cấp ra thị trường vào giữa tháng 4 năm 2018. Đây là dòng máy tính rất mới, có khá nhiều cải tiến vượt trội so với các dòng máy trước và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh mang vào phòng thi. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một số chức năng mới và phát triển nâng cao một số giải thuật máy tính trên dòng máy Casio fx-580VN X để giải một số dạng bài tập toán giải tích lớp 12. Đối với mỗi dạng toán được đề cập, chúng tôi nêu cơ sở toán học khi giải chúng theo cách tự luận thông thường và cách giải nhanh bằng máy tính cầm tay Casio fx-580VN X. Chúng tôi cũng đưa ra một số bài tập minh họa và bài toán đề xuất nâng cao. Các giải thuật và dạng bài tập được nêu giúp giáo viên toán cập nhật kiến thức về dòng mới tính mới, từ đó có cách ra đề kiểm tra, đề thi phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61067
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.