Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61071
Title: Tiềm năng khoáng sản vật liệu xây dựng ở tỉnh Lạng sơn và các giải pháp phát triển bền vững
Authors: Lê, Thị Lệ
Keywords: Khoáng sản
Vật liệu xây dựng
Lạng sơn
Giải pháp phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.21-23
Abstract: Thời gian qua, việc khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra khá mạnh mẽ, một mặt để đáp ứng nhu cầu xây dụng các khu công nghiệp, đô thị và các cơ sở hạ tầng của tỉnh và khu vực lân cận. Các hoạt động khai thác trên đã góp phần đáng kể vào sự phát triển KT-XH của địa phương, tuy nhiên, cũng gây ra thất thoát tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường. Vì thế cần có nghiên cứu đánh giá tiềm năng khoáng sản VLXD, các tác động của hoạt động khai thác tới môi trường và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm khai thác hợp lý tài nguyên và BVMT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61071
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.