Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61071
Nhan đề: Tiềm năng khoáng sản vật liệu xây dựng ở tỉnh Lạng sơn và các giải pháp phát triển bền vững
Tác giả: Lê, Thị Lệ
Từ khoá: Khoáng sản
Vật liệu xây dựng
Lạng sơn
Giải pháp phát triển bền vững
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.21-23
Tóm tắt: Thời gian qua, việc khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra khá mạnh mẽ, một mặt để đáp ứng nhu cầu xây dụng các khu công nghiệp, đô thị và các cơ sở hạ tầng của tỉnh và khu vực lân cận. Các hoạt động khai thác trên đã góp phần đáng kể vào sự phát triển KT-XH của địa phương, tuy nhiên, cũng gây ra thất thoát tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường. Vì thế cần có nghiên cứu đánh giá tiềm năng khoáng sản VLXD, các tác động của hoạt động khai thác tới môi trường và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm khai thác hợp lý tài nguyên và BVMT.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61071
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.