Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61082
Nhan đề: Thực hành nghi thức Tống Ôn tại đình thần Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tác giả: Đình, Thanh Huy
Từ khoá: Tống Ôn
Nghi thức Tống Ôn
Đình thần Chánh Mỹ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.48-58
Tóm tắt: Nghi thức Tống Ôn tại đình thần Chánh Mỹ là một trong những lễ tục lâu đời của người dân địa phương. Trước kia, nghi thức Tống Ôn là tín ngưỡng dân gian hoạt động độc lập với các thiết chế tâm linh tín ngưỡng khác như: đình thần, miếu, miếu thờ Tiên Sư, đền… Hiện nay, nghi thức Tống Ôn không còn là một thiết chế riêng biệt và phổ biến như trước nữa mà được cộng sinh và trở thành một trong những nghi lễ trong nghi thức cúng đình, cúng miếu, cúng miếu thờ Tiên Sư, cúng đền… Đình thần Chánh Mỹ là một trong những cơ sở tín ngưỡng dân gian điển hình còn duy trì khá bài bản và quy củ nghi thức Tống Ôn. Theo như lệ cũ, nghi thức Tống Ôn được tổ chức định kỳ vào tháng 3 Âm lịch hàng năm. Ngoài công tác chuẩn bị, nghi thức Tống Ôn tại đình thần Chánh Mỹ gồm có 10 nghi lễ: Thỉnh Thành Hoàng, Thỉnh Tổ, Thỉnh Binh, Nghinh Thành Hoàng, Thiết Binh, Phát Lương, Phát Khiển, Nghinh Ôn Bộ, Đưa Ôn và Tạ Tổ. Nghi thức Tống Ôn là lệ cúng định kỳ của nhân dân phường Chánh Mỹ nhằm khao tế và tống tiễn ôn hoàng, dịch lệ ra khỏi địa bàn cư trú của người dân địa phương. Đây là một trong những tục lệ truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ cư dân sinh sống trên vùng đất Chánh Mỹ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61082
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.