Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/611
Title: KKT Dung quất và các KCN Quảng Ngãi: Đột phá trong thu hút đầu tư
Authors: Hằng Nguyễn
Keywords: Khu kinh tế Dung Quất
Khu công nghiệp
Thu hút đầu tư
FDI
Quảng Ngãi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.140
Abstract: Năm 2017, tiếp tục đánh dấu những bước tiến quan trọng trong thu hút đầu tư tại khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiêp (KCN) Quảng Ngãi, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với 13 dự án FDI. Qua đó, chứng tỏ sức hấp dẫn của KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/611
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_689.47 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.