Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61101
Title: Xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh vì mục tiêu Phát triển bền vững đất nước
Authors: Nguyễn, Quang
Keywords: Xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh
Phát triển bền vững đất nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.38-39
Abstract: Tăng trưởng xanh (TTX) đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó, các doanh nghiệp được coi là chủ thể quan trọng nhất, đóng vai trò tích cực trong việc lựa chọn TTX và hiện thực hóa mục tiêu bền vững của quốc gia. TTX nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, sử dụng hiệu quả TNTN, giảm cường độ phát thải khí nhà kính thông qua nghiên cứu và áp dụng công nghệ xanh, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng (CSHT) để nâng cao hiệu quả nền kinh tế, ứng phó với BĐKH, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế một cách bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61101
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.