Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61105
Title: Giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước
Authors: Tâm Phương
Keywords: Giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.40-41
Abstract: Tiếp cận với nước và dịch vụ vệ sinh là quyền con người, đồng thời là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong các Mục tiêu PTBV đến năm 2030 đã được cộng đồng quốc tế nhất trí. Tuy nhiên đến nay, hơn hai tỷ người vẫn chưa được tiếp cận ngay cả những dịch vụ cơ bản nhất về nước. Phóng viên Tạp chí TN&MT có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý TNN xung quanh vấn đề quản lý nước hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61105
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.