Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61110
Title: Ứng dụng mô hình STELLA để tính toán cân bằng nước cho vùng đê bao khép kín
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Cân bằng nước
Mô hình STELLA
Huyện Chợ Mới
Đê bao
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.94-100
Abstract: Nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng phần mềm hệ thống động (STELLA) để xây dựng mô hình cân bằng nước cho khu vực nghiên cứu, dựa vào sự biến động nguồn nước cung cấp cho vùng và nguồn nước được tiêu thụ để làm cơ sở tính toán lượng nước tồn trữ cho vùng nghiên cứu theo điều kiện tự nhiên và đặc điểm của cây trồng được thu thập thực tế ở khu vực nghiên cứu của năm mưa ít (2011-2012), kểm định (2014-2015) và năm mưa nhiều (2013-2014), kiểm định (2015-2016). Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng nước trữ trong vùng nghiên cứu bị thiếu hụt nghiêm trọng, cụ thể vào năm mưa ít, lượng nước tồn trữ là -207,6x1010 m³, năm mưa nhiều lượng nước tồn trữ là -149,5x1010 m³. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở khoa học cho cơ quan quản lý địa phương trong việc chọn giải pháp vận hành các hệ thống thủy lợi trong mùa lũ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61110
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.