Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61111
Title: Các địa phương vùng ven biển chủ động ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Mạnh
Keywords: Các địa phương
Vùng ven biển
Ứng phó
Thích nghi với biến đổi khí hậu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.46-47
Abstract: Nước ta giáp với Biển Đông ở hai phía Đông và Nam (vùng vịnh Thái Lan). Vùng biển Việt Nam là một phần biển Đông, có bờ biển dài hơn 3.260 km, với gần hết các tỉnh nằm tiếp giáp ven biển, là đối tượng đang chịu ảnh hưởng mạnh mè của BĐKH.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61111
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.