Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61113
Title: Phát triển nông nghiệp năng suất cao, giảm phát thải khí nhà kính
Authors: Nguyễn, Văn Quý
Keywords: Phát triển nông nghiệp
Năng suất cao
Phát thải khí nhà kính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.48-49
Abstract: Ngành Nông nghiệp đã đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có mức tăng khá cao với 3,76%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong bảy năm qua đã khẳng định việc chuyển đổi cơ cấu ngành phát huy hiệu quả. Tuy vậy, lĩnh vực này gây ra phát thải KNK rất lớn, chiếm 43,1 % tổng lượng phát thải nhà kính quốc gia, trong đó canh tác cây lúa nước chiếm 57,3%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61113
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.