Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61116
Title: Hứng thú học tập các môn chung của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Đức Thọ
Keywords: Hứng thú học tập
Các môn chung
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.110-115
Abstract: Hứng thú học tập có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích, kết quả học tập của sinh viên. Các môn học chung là bắt buộc đối với sinh viên các trường cao đẳng nghề hiện nay. Việc hình thành hứng thú học tập các môn học chung cho sinh viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại các trường nghề. Bài viết này, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tác giả khảo sát, đánh giá thực trạng hứng thú học tập các môn chung của sinh viên năm thứ 1 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp nâng cao hứng thú học tập các môn chung cho sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61116
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.