Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61121
Title: Khảo sát việc dạy và học môn Tin học đại cương tại Trường Đại học Hà Tĩnh năm học 2018 – 2019, kết quả và một số kiến nghị
Authors: Trần, Thị Hương
Ngô, Thị Kiều Hằng
Keywords: Tin học đại cương
Sinh viên
Trường Đại học Hà Tĩnh
Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.116-120
Abstract: Bài báo trình bày kết quả khảo sát việc dạy và học môn Tin học đại cương tại Trường Đại học Hà Tĩnh năm học 2018 - 2019 và chỉ ra một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến chất lượng. Phân tích bài viết này là cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích sự hứng thú của sinh viên và nâng cao chất lượng giảng dạy đối với môn tin học đại cương tại Trường trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61121
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.