Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61122
Title: Nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi công vụ bằng kỷ luật công vụ
Authors: Nguyễn, Quốc Sử
Keywords: Cán bộ
Công chức
Trách nhiệm công vụ
Kỷ luật công vụ
Thực thi công vụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.74-78
Abstract: Trách nhiệm công vụ là trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước hành động phải phù hợp với quy định của pháp luật, có sự lựa chọn phương án hành động tối ưu và hợp lý nhất, để báo cáo kết quả hoạt động và gánh chịu những hậu quả do không thực hiện hay thực hiện không đúng các nghĩa vụ của mình. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về trách nhiệm công vụ, kỷ luật công vụ, qua đó có thể đánh giá mức độ hoàn thành công vụ đối với cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay, bài viết sẽ đề cập đến những vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61122
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.