Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61131
Nhan đề: Nhóm hành chính công Châu Âu (EGPA)
Tác giả: Đoàn, Kim Huy
Từ khoá: Nhóm hành chính công
Châu Âu (EGPA)
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.113-115
Tóm tắt: Bài viết: Chiến lưọc và mục tiêu hoạt động của EGPA; các hoạt động chủ yếu của EGPA; Hội viên và tư cách hội viên của EGPA.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61131
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.