Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61133
Title: Một số hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia
Keywords: Một số hoạt động
Học viện Hành chính Quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.116-117
Abstract: Bài viết: Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Học viện tham dự Hội thảo khoa học: "Trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước"; khai giảng và bế giảng các lớp bồi dưỡng tại Học viện; hội thảo khoa học góp ý chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp vụ và tương đương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61133
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.