Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61136
Title: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính trong lực lượng công an nhân dân
Authors: Nguyễn, Hùng Thắng
Keywords: Giải pháp
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính
Lực lượng công an nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.9-11
Abstract: Thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân là hoạt động thanh tra của các cấp, các đơn vị Công an có thẩm quyền đối với Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ Công an theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Công an trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đây là một hoạt động không thể thiếu được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt ngay trong chương trình công tác thanh tra hàng năm của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61136
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.