Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61140
Title: Một số góp ý quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Một số góp ý quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.19-24
Abstract: Bảo hiểm và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thị trường bảo hiểm càng phát triển thì sự tác động của dịch vụ phụ trợ đến hoạt động bảo hiểm cốt lõi càng tăng do xu thế chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, hoạt động này đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nến kinh tế, giúp tăng năng lực cạnh tranh; tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh, khởi nghiệp; tăng cường áp dụng công nghệ, kết nối nội ngành và liên ngành; bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61140
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.