Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61149
Title: Bâng khuâng phượng vĩ
Authors: Cao, Văn Quyền
Keywords: Bâng khuâng phượng vĩ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.39-40
Abstract: Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng chỉ đôi lần ít ỏi trong con tim bé nhỏ của ta lại đập rộn ràng, lòng bâng khuâng như những lúc này. Khi mà ngoài kia bao la, dưới cái nắng hè chói chang, phượng vĩ đã rợp lối, đỏ rực, bừng lên như ngọn lửa vô tận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61149
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.