Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6115
Title: Dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Trà Vinh bằng các mô hình chuỗi thời gian mờ
Authors: Võ, Văn Tài
Nguyễn, Thu Hiền
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xây dựng mô hình chuỗi thời gian mờ phù hợp để dự báo đỉnh mặn tại từng trạm đo trên các con sông chính của tỉnh Trà Vinh.
Description: 97tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6115
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.