Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61151
Nhan đề: Tân cảng Sài Gòn tự hào 10 năm liền đạt thương hiệu quốc gia
Tác giả: Trần, Trí Dũng
Từ khoá: Tân cảng Sài Gòn tự hào
10 năm liền đạt thương hiệu quốc gia
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.44-45
Tóm tắt: Nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là một quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, tạo dựng uy tín, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, là chương trình duy nhất, chính thống do Chính phủ việt Nam tiến hành, đến nay trải qua 15 năm thực hiện với 6 lần đánh giá (2 năm 1 lần). Các giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bao gồm: Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61151
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.