Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61155
Nhan đề: Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác PCTN trên thế giới
Tác giả: Lê, Quang Kiệm
Từ khoá: Áp dụng trí tuệ nhân tạo
Công tác PCTN trên thế giới
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.53-56
Tóm tắt: Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là điều cần thiết và là hệ quả tất yếu khi mà công nghệ thông tin phát triển, đóng góp quan trọng vào việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một số nước trên thế giới đã bắt dầu tranh thủ thời điểm này để phát triển khoa học công nghệ nhằm phát hiện, giảm thiểu và hạn chế đến mức tối đa dẫn đến đẩy lùi một số loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến tham nhũng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61155
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.