Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61155
Title: Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác PCTN trên thế giới
Authors: Lê, Quang Kiệm
Keywords: Áp dụng trí tuệ nhân tạo
Công tác PCTN trên thế giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.53-56
Abstract: Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là điều cần thiết và là hệ quả tất yếu khi mà công nghệ thông tin phát triển, đóng góp quan trọng vào việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một số nước trên thế giới đã bắt dầu tranh thủ thời điểm này để phát triển khoa học công nghệ nhằm phát hiện, giảm thiểu và hạn chế đến mức tối đa dẫn đến đẩy lùi một số loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến tham nhũng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61155
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.