Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61159
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Phúc-
dc.date.accessioned2021-08-12T02:54:42Z-
dc.date.available2021-08-12T02:54:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2525-2585-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61159-
dc.description.abstractDi chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho mai sau, là ngọn đuốc soi đường cho đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lý luận chính trị;Số 05 .- Tr.8-12-
dc.subjectDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectCách mạng Việt Nam.vi_VN
dc.titleDi chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày maivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.