Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6116
Title: Quy chế pháp lý về hoạt động kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
Danh, Ngọc Thúy Ái
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn nghiên cứu lý luận chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại, từ những phân tích quy định pháp luật tìm ra một số bất cập còn tồn tại trong quy định của pháp luật và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.
Description: 80 trang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6116
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.