Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6117
Title: Nghiên cứu một số điều khoản trong hợp đồng tín dụng cho doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
Võ, Kim Nhi
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Nghiên cứu các điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng tín dụng cho doanh nghiệp dựa trên văn bản quy phạm pháp luật và các hợp đồng mẫu và hợp đồng đã ký kết của một số tổ chức tín dụng. Để từ đó làm sáng rõ nội dung của các điều khoản cũng như giúp cho hoạt động ký kết hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Bên cạnh đó, người viết cố gắng chỉ ra những điểm bất cập và đề xuất giải pháp để quy định pháp luật mang tính thực tiễn hơn.
Description: 124 trang (78 trang chính và 123 trang phụ lục)
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6117
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.