Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6117
Nhan đề: Nghiên cứu một số điều khoản trong hợp đồng tín dụng cho doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
Võ, Kim Nhi
Từ khoá: Luật Thương mại
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: Nghiên cứu các điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng tín dụng cho doanh nghiệp dựa trên văn bản quy phạm pháp luật và các hợp đồng mẫu và hợp đồng đã ký kết của một số tổ chức tín dụng. Để từ đó làm sáng rõ nội dung của các điều khoản cũng như giúp cho hoạt động ký kết hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Bên cạnh đó, người viết cố gắng chỉ ra những điểm bất cập và đề xuất giải pháp để quy định pháp luật mang tính thực tiễn hơn.
Mô tả: 124 trang (78 trang chính và 123 trang phụ lục)
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6117
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.