Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61185
Title: Logistics bán lẻ: Hướng tới tương lai
Authors: Phạm, Thị Huyền
Keywords: Logistics bán lẻ
Hướng tới tương lai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.80-81
Abstract: Cả nhà bán lẻ và các công ty logistics sẽ thành công nếu biết cách nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng tốc độ giao hàng. Để làm được như vậy, họ phải dẫn đầu với các phương pháp mới để tối ưu hóa chi phí và đầu tư vào các dịch vụ mới, mang lại giá trị cho khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61185
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.