Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61195
Title: Sự lên ngôi dịch vụ của gọi xe trực tuyến & xu hướng người tiêu dùng trẻ
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Keywords: Sự lên ngôi
Xe trực tuyến
Hướng người tiêu dùng trẻ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.88-89
Abstract: Tổng giá trị hàng hóa từ thương mại điện tử của Việt Nam đã đạt mức 9 tỷ USD trong năm 2018. Trong đó, dịch vụ truyền thông trực tuyến có tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất (57% trung bình trong giai đoạn 2015 -2018), tiếp theo là dịch vụ gọi xe trực tuyến (47%) và dịch vụ đặt du lịch trực tuyến (15%).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61195
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
930.82 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.