Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61195
Nhan đề: Sự lên ngôi dịch vụ của gọi xe trực tuyến & xu hướng người tiêu dùng trẻ
Tác giả: Nguyễn, Thu Hương
Từ khoá: Sự lên ngôi
Xe trực tuyến
Hướng người tiêu dùng trẻ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.88-89
Tóm tắt: Tổng giá trị hàng hóa từ thương mại điện tử của Việt Nam đã đạt mức 9 tỷ USD trong năm 2018. Trong đó, dịch vụ truyền thông trực tuyến có tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất (57% trung bình trong giai đoạn 2015 -2018), tiếp theo là dịch vụ gọi xe trực tuyến (47%) và dịch vụ đặt du lịch trực tuyến (15%).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61195
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
930.82 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.