Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61197
Title: 10 phương pháp tối ưu hóa chi phí vận tải
Authors: Nhã Hân
Keywords: 10 phương pháp tối ưu hóa chi phí vận tải
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.90-91
Abstract: Để vượt qua các cuộc chiến thương mại, thuế quan và các trở ngại khác, điều quan trọng là doanh nghiệp phải tìm cách tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Trong đó, việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển hàng không - một phương pháp vận chuyển nhanh và đáng tin cậy nhưng không hề rẻ sẽ mang đến lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61197
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.