Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61206
Title: Phát triển nguồn nhân lực Logistics: Thực trạng đào tạo & yêu cầu thực tiễn
Authors: An, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực Logistics
Đào tạo & yêu cầu thực tiễn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.96-98
Abstract: Giáo dục - đào tạo là nhân tố quyết định để phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của con người. Trong thời đại kinh tế tri thức, nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao luôn giữ vai trò quyết định tới sự tăng trưởng quốc gia và sự phát triển của các ngành kinh tế. Ngành logistics Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61206
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.