Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61221
Title: Câu chuyện về công ty Trường Tồn
Authors: Đinh, Lan Ella
Keywords: Câu chuyện về công ty Trường Tồn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.124-126
Abstract: Cứ vào dịp cuối năm tôi lại ra Hà Nội, vừa để gặp gỡ bạn bè cũ thuở thiếu thời, vừa để hưởng không khí se lạnh cuối năm của Hà Nội. Bây giờ không còn những quán cóc liêu xiêu của những thuở nào, nên tôi mời hai anh bạn cũ ra quán bia bên hồ Trúc Bạch ngồi uống bia, ngắm cảnh vá tán gẫu. Đây là hai bạn chí cốt của tôi hồi học đại học, anh Quảng và anh Lan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61221
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.