Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61226
Title: Quản trị tiêu thụ sản phẩm dưới góc độ nghiên cứu của logistics
Authors: Nguyễn, Hưng
Keywords: Tiêu thụ sản phẩm
Logistics
Nghiên cứu
Quản trị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.51-53
Abstract: Triết lý kinh doanh của sản xuất hàng hóa là sản phẩm được sản xuất ra để bán nhằm thu lợi nhuận. Do đó, tiêu thụ sản phẩm là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp để thực hiện triết lý đó. Quá trình tiêu thụ sản phẩm gắn liền với sự thanh toán giữa người mua và người bán và sự chuyển quyền sở hữu hàng hóa. Thực tế cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý kinh tế khách nhau, công tác tiêu thụ sản phẩm được thực hiện bằng các hình thức khác nhau...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61226
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
882.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.