Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61229
Title: Tây Nguyên mùa men say
Authors: Lê, Linh Chi
Keywords: Tây Nguyên mùa men say
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.134
Abstract: Mùa xuân đến rộn ràng khắp chốn, trên cao nguyên mùa hoa cà phê như gọi mời. Mùa xuân của đất trời cũng là mùa lễ hội của người Tây Nguyên: Lễ hội Cơm mới, Lễ cúng Bến nước, Lễ hội Đua voi, Lễ hội Cà phê...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61229
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
584.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.