Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61241
Title: Năm 2019: Lạc quan về tăng trưởng GDP
Authors: Nguyên Vũ
Keywords: Năm 2019
Tăng trưởng GDP
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.6-7
Abstract: Với những thành quả kinh tế năm 2018 cùng sự quyết tâm hành động của Chính phủ ngay từ tháng đầu năm, các chuyên gia cho rằng, kinh tế Việt Nam năm 2019 sẽ tiếp tục bứt phá, đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP và xuất khẩu (XK).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61241
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.