Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61262
Title: An ninh Biển Đông nhìn từ tình hình tội phạm trên biển
Authors: Nguyễn, Xuân Cường
Nguyễn, Thanh Minh
Keywords: An ninh
Biển Đông
Tội phạm trên biển
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.03-10
Abstract: Trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, an ninh ở Biển Đông đối mặt với nhiều thách thức với những diễn biến khó lường. Vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, trong đó có vấn đề tội phạm trên biển đang ngày càng gia tăng dưới nhiều hình thức hoạt động tinh vi. Điều này tác động tới an ninh và phát triển của các nước trong khu vực. Tuy nhiên, tại Biển Đông đang thiếu cơ chế hợp tác an ninh hữu hiệu. Do vậy, hợp tác phòng chống tội phạm tại Biển Đông trở thành một lĩnh vực và nội dung quan trọng trong hợp tác giữa các nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61262
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.