Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61306
Title: Triển khai quyết định 200: 2 năm nhìn lại
Authors: Trần, Thanh Hải
Keywords: Triển khai quyết định 200
2 năm nhìn lại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.16-18
Abstract: Sau 2 năm triển khai Quyết định 200/QĐ-TTg, ngành togistics Việt Nam nói chung và năng lực hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics của các doanh nghiệp ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể. Song song đó vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61306
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.