Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61308
Nhan đề: Implementing the decision 200: A review after 2 years
Tác giả: Tran, Thanh Hai
Từ khoá: Implementing the decision 200
A review after 2 years
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Journal Vietnam Logistics Review;No. 137.- P.20-21
Tóm tắt: After 2 years of implementing the Decision 200/QO-TTg, the Vietnam logistics and logistics service business abilities of Vietnam enterprises' have had remarkable achievements. However, there have been many limitations that need to be improved.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61308
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.