Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61319
Title: VLI với nhiệm vụ nâng cao chất lượng nhân lực ngành logistics
Authors: Hồng Út
Keywords: VLI
Nâng cao chất lượng
Nhân lực ngành logistics
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.30-31
Abstract: Đào tạo, nâng cao nhận thức về chất lượng nguồn nhân lực ngành logistics được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics Việt Nam. Nhân dịp đầu năm mới 2019, Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLRỊ đã có dịp trò chuyện cùng PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI) về nhiệm vụ này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61319
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.