Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61328
Title: Chuỗi giá trị cho sản phẩm ngành công nghiệp giày dép Indonesia và những gợi ý cho Việt Nam
Authors: Bùi, Tiến Dũng
Lê, Thị Hương
Keywords: Chuỗi giá trị sản phẩm
Chính sách phát triển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.122-128
Abstract: Bài viết phân tích chuỗi giá trị sản phẩm giầy dép của Indonesia, xác định các hoạt động chính dọc theo chuỗi và những khâu có thể đem lại giá trị, cách thức mà Indonesia vươn tới chiếm thị phẩn lớn hơn trong chuỗi giá trị giầy dép toàn cầu. Trên cơ sở đó đưa ra những gợi ý chính sách phù hợp hơn khi phát triển các chuỗi giá trị mới cho sản phẩm ngành công nghiệp giầy dép cho Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61328
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.