Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61342
Title: Xuất bản điện tử và nhu cầu đào tạo xuất bản điện tử
Authors: Vũ, Thùy Dương
Keywords: Xuất bản điện tử
Chương trình đào tạo Xuất bản điện tử
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.55-60
Abstract: Xuất bản điện tử là xu thế tất yếu, thậm chí trên thế giới hiện nay đang dịch chuyển từ xuất bản điện tử (electronic publishing) sang xuất bản số (digital publishing). Tại Việt Nam, đã có đầy đủ các điều kiện về môi trường công nghệ và hành lang pháp lý cho sự phát triển của hoạt động xuất bản điện tử và kinh doanh sách điện tử trên môi trường internet. Một trong những khó khăn lớn nhất của các đơn vị làm xuất bản điện tử ở Việt Nam hiện nay là thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có trình độ am hiểu về xuất bản điện tử. Bởi vậy, các cơ sở đào tạo Xuất bản cần thiết phải có một chương trình đào tạo bậc đại học, chuyên ngành Xuất bản điện tủ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61342
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.