Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61351
Title: Phòng, chống biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng trên cácTạp chí của Học viện
Authors: Chu, Thị Hằng Nga
Keywords: Phòng
Chống suy thoái,
Tự diễn biến
Tự chuyển hóa
Tạp chí
Giai đoạn 2015-2019
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.111-119
Abstract: Bài viết là kết quả bước đầu ghi nhận được qua khảo sát 4/14 tạp chí hiện có của Học viện (Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh), từ năm 2015 đến năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61351
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.