Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61355
Title: Chính phủ quyết liệt tháo gỡ khó khăn: Cuối 2020 phải thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Authors: Trần, Trình Lãm
Keywords: Chính phủ quyết liệt tháo gỡ khó khăn
Cuối 2020 phải thông tuyến
Cao tốc
Trung Lương - Mỹ Thuận
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.38-39
Abstract: Sau hơn 9 năm triển khai, đến nay tiến độ thi công Dự án (DA) cao tốc BOT Trung Lương - Mỹ Thuận hầu như vẫn "dậm chân tại chỗ". Ngày 20/02/2019 Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với Dự án này. Qua đó, Thường trực Chính phủ thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và yêu cầu Nhà đầu tư DA đẩy nhanh tiến độ, DA phải được thông tuyến (thông xe kỹ thuật) vào cuối năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61355
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.