Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61358
Title: Vận chuyển hàng hóa qua xe khách: Thuận tiện nhưng còn nhiều rủi ro
Authors: Thụy Hậu
Keywords: Vận chuyển hàng hóa qua xe khách
Thuận tiện nhưng còn nhiều rủi ro
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.50-51
Abstract: Hiện nay, bên cạnh những dịch vụ giao nhận hàng hóa nhanh chóng, an toàn, tiện lợi từ các công ty chuyển phát chuyên nghiệp, vẫn còn một bộ phận lớn người dân chọn gửi hàng hóa qua xe khách bởi sự thuận tiện của nó. Tuy nhiên, thực tế hình thức giao - nhận hàng này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người gửi và nhà xe.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61358
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.