Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61362
Title: Người tiêu dùng online "Thế hệ y": Họ là ai?
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Lê, Thị Duyên
Keywords: Người tiêu dùng online
Họ là ai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.58-59
Abstract: Thế hệ người tiêu dùng X, Y hay Z là những tên được giới kình doanh và nghiên cứu đặt ra để nói về những nhóm người ở những nhóm tuổi khác nhau, có sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng. Người tiêu dùng thế hệ Y (Millennials, Generation Y - sinh từ những năm 1980 - 2000) là những người trưởng thành trong giai đoạn có nhiều sự biến động mạnh mẽ trên toàn thế giời và chính vì điều đó, họ là một tập hợp các ưu tiên và kỳ vọng hoàn toàn khác biệt với những thế hệ trước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61362
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.