Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61372
Title: Bàn thêm về giải pháp phát triển kinh tế bền vững
Authors: Đặng, Đình Đào
Keywords: Bàn thêm về giải pháp
Phát triển kinh tế bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 138 .- Tr.6-8
Abstract: Tấm huân chương bao giờ cũng có mặt trái của nó", kinh tế Việt Nam những năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới, tuy đã thu được rất nhiều kết quả tích cực, được người dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều việc phải làm đế nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, làm cho "kinh tế Việt Nam có thể đạt cao hơn, hiệu quả hơn” như lời của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61372
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.