Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61377
Title: Bứt phá từ xây dựng, cải cách thể chế
Authors: Quang Anh
Keywords: Bứt phá từ xây dựng
Cải cách thể chế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 138 .- Tr.16-17
Abstract: "Muốn bứt phá trong phát triển nền kinh tế Việt Nam năm nay, việc cần làm nhất bây giờ là phải bứt phá từ xây dựng, cải cách thể chế" - ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam thường niên (2019) diễn ra hồi đầu tháng 3 vừa qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61377
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.