Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61380
Title: Đánh giá mức độ an toàn và tác dụng của Squalene tách chiết từ Schizochytrium mangrovei PQ6 đến sự tăng cholesterol của Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL-C) ở động vật thực nghiệm
Authors: Nguyễn, Cẩm Hà
Hoàng, Thị Minh Hiền
Nguyễn, Hoàng Ngân
Đặng, Diễm Hồng
Keywords: Schizochytrium mangrovei PQ6
Bán trường diễn
Độc tính cấp
HDL-cholestrol
Squalene
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 41, Số 02 .- Tr.39-48
Abstract: Trong nghiên cứu này, độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng tăng hàm lượng HDL-C của squalene được tác chiết từ Schizochytrium mangrovei PQ6 đã được thử nghiệm trên mô hình động vật. Kết quả chưa tìm thấy LD₅₀ của squalene theo đường uống trên chuột nhắt trắng với mức liều cao nhất có thể cho uống trong một lần tương đương 58,25 g/kg thể trọng. Đồng thời, squalene với liều 400 mg/kg/ngày và 1.200 mg/kg/ngày không gây ảnh hưởng đến hoạt động, thể trọng, chức năng tạo máu, chức năng gan, chức năng thận cũng như mô bệnh học gan, thận trong suốt quá trình uống liên tục 60 ngày; ngoại trừ, hàm lượng HDL-C ở các lô dùng squalene tăng hơn so với đối chứng (p < 0,05). Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu tác dụng dược lý của squalene trên chuột nhắt trắng với liều uống 600 và 1.200 mg/kg/ngày liên tục trong 60 ngày cho thấy, squalene đã có tác dụng tăng HDL-C và tỷ lệ HDL-C/cholesterol toàn phần trong máu, làm giảm cholesterol gắn với lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL-C) và lipoprotein tỷ trọng rất thấp (VLDL-C) trong máu nhưng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển cân nặng cơ thể và gan, cholesterol toàn phần triglycerit (TG) máu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61380
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.